Tasmania là một trong những tiểu bang ở Úc, có chính sách định cư rõ ràng và an toàn nhất hiện nay. Với mục đích thúc đẩy dân số, chính phủ Tasmania khuyến khích người nhập cư đến tiểu bang sinh sống và hứa hẹn đảm bảo đầu ra PR nếu đi dưới dạng định cư tay nghề.

Các ngành học đảm bảo tỷ lệ cao được đề cử của Bang:

 • Health
 • Trades và construction
 • Engineering
 • Community services (bao gồm chăm sóc người già và người tàn tật)
 • Khả năng được đề cử của Bang cũng sẽ cao hơn nếu bạn:
  • Đang sống ngoài Greater Hobart. Xin vào đây để xem danh sách các vùng nằm trong Greater Hobart.
  • Ngành nghề đề cử nằm trong danh sách TSOL (được cập nhật ngày 19/03/2020)
 • Đáp ứng các điều kiện tối thiểu của Bộ Di trú:
  • Dưới 45 tuổi
  • Có Skills Assessment
  • Tiếng Anh đạt ít nhất IELTS 6.0 hoặc tương đương
  • Ít nhất 65 điểm EOI
Điều kiện Visa 190 Visa 491
Ngành nghề trong danh sách Home Affair Occupation List

Tasmanian Skilled Occupations List (TSOL)

Category 1:

Tốt nghiệp từ trường của Tas:

·         Thời gian khóa học

·         Thời gian sống tại Tas

·         Kế hoạch nghề nghiệp

2  năm 1 năm (40 tuần)
Ít nhất 24 tháng qua Ít nhất 12 tháng qua
Nếu nghề không có trong TSOL, bạn phải nộp bản kế hoạch nghề nghiệp cho tương lai
Category 2:

Đang làm việc tại Tasmania:

·         Nghề nghiệp

·         Kinh nghiệm làm việc

·         Thời gian

·         Doanh nghiệp

Nghề nghiệp của bạn phải nằm trong danh sách TSOL Cả 2 danh sách trên được sử dụng. Nếu nghề của bạn rơi vào level 4/ 5, chủ doanh nghiệp của bạn phải chứng minh rằng không có người dân Úc nào có thể làm ở vị trí đó.
Đúng nghề được đề cử Bất cứ nghề nào tại Tas, không cần đúng với nghề được đề cử *
Đang làm được 6 tháng, 35 giờ/ tuần
Hoạt động trong vòng 12 tháng qua
Category 3A:

Overseas applicant (TSOL):

Đang sống ngoài nước Úc

N/A ·         Chỉ có nghề được coi là ‘High Demand’ trong TSOL mới được nộp theo diện này

·         Đáp ứng yêu cầu IELTS 7.0 hoặc tương đương và các điều kiện khác về giấy phép hành nghề và kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp

·         Bạn và người phụ thuộc không được sống tại Bang/lãnh thổ khác của Úc trong vòng 12 tháng qua

·         Có đủ tài chính để sinh sống tại Tas strong vòng 6 tháng

Category 3B:

Overseas applicant (job offer): Đang sống ngoài nước Úc

Đóng ·         Có job offer đúng nghề tại Tas

·         Bạn và người phụ thuộc không được sống tại Bang/lãnh thổ khác của Úc trong vòng 12 tháng qua

·         Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong vòng 12 tháng qua

Category 4:

Có người thân sống tại TAS

N/A ·         Là ba mẹ, anh chị em ruột, anh chị em của ba mẹ hoặc ông bà

·         Có quốc tịch/ thường trú ít nhất 12 tháng

·         Đã và đang sống tại Tas ít nhất 12 tháng

Category 5:

Chủ doanh nghiệp tại Tas

N/A ·         Doanh nghiệp hoàn toàn là của bạn

·         Hoạt động được ít nhất 6 tháng

·         Thu nhập của bạn phải ít nhất $53,900/năm cho 3 năm trong vòng 5 năm **

* Ngoại trừ các nghề liên quan tới:

 • Supermarkets
 • Trạm xăng
 • Limited service restaurants (cooks, chefs và café / restaurant managers):
  • Fast food hoặc takeaway food services
  • Fast casual restaurants
  • Quán rượu với thực đơn có hạn
  • Quán café
  • Quán pizza
 • Tiệm massage
 • Lái Taxi/uber

** Những loại hình kinh doanh sau không được tính:

 • Trạm xăng
 • Tiệm massage
 • Taxi/uber
 • Franchise

Nguồn bài viết: 

 • http://agenthai.com.au/en/tasmania-chinh-sach-dinh-cu-190-491/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *